Wy 2, 84
Kow: y Bardd yn gyrru /r/ wylan drosto att i gariad

Pen 49, 143vs144r

H 26, 399s400
{ko i yrv y wylan i anerch i gariad}

M 146, 363s4
kowydd yr wylan

BM 38, 158vs159r

Ll 120, 19v
{ I'r wylan}

BM 24, 206s7

LlGc 560, 41s2
Ir wylan