Wy 2, 84
1Yr wylan deg ar lanw dioer

Pen 49, 143vs144r
1Yr wylan deg ar lanw dioer

H 26, 399s400
1 yr wylan deg ar lanw dioer

M 146, 363s4
1yr wylan deg ar lanw dioer

BM 38, 158vs159r
1 Yr wylan deg ar lanw dioer

Ll 120, 19v
1 Yr wylan deg ar lanw dioer

BM 24, 206s7
1 yr wylan dec ar lanw dioer

LlGc 560, 41s2
1Yr wylan deg ar lanw dioer