Wy 2, 84
12kyrch ystym kaer i chastell

Pen 49, 143vs144r
12cyrch ystym caer a chastell

H 26, 399s400
12 cyrch ystym caer a chastell

M 146, 363s4
12 kyrch ystym kaer a chastell

BM 38, 158vs159r
12 kyrch ysdym kaer a chastell

Ll 120, 19v
12 cyrch ystum caer a chastell

BM 24, 206s7
12 kyrch ystym kaer achastell

LlGc 560, 41s2
12kvrch ystym kaer a chastell