Wy 2, 84
13ydrach a welach wylan

Pen 49, 143vs144r
13Edrych a welych wylan

H 26, 399s400
13 edrych a welych wylan

M 146, 363s4
13 edrych a welych wylan

BM 38, 158vs159r
13 edrych a welych wiwlan

Ll 120, 19v
13 Edrych a welych wylan

BM 24, 206s7
13 edrych a welych wylan

LlGc 560, 41s2
13Edrych a welych wylan