Pen 49, 143vs144r
15dywaid fyngeiriau dyfvn

H 26, 399s400
15 dywaid vyngeiriae dyvyn

M 146, 363s4
15 dowaid fyngeiriav dyfvn

BM 38, 158vs159r
15 dowaid fy ngeiriav dyfvn

Ll 120, 19v
15 dywaid fyng-eiriau dyvn

BM 24, 206s7
15 a dywaid yngeirie dyvyn

LlGc 560, 41s2
15dywaid fyngeiriav doedvn