Pen 49, 143vs144r
7Yngo'r awn wrth yr angor

H 26, 399s400
7 yngo'r awn wrth yr angor

M 146, 363s4
7 yngo yrawn wrth yr angor

BM 38, 158vs159r
7 yno yrrawn wrth yr angor

Ll 120, 19v
7 Yngo'r awn wrth yr angor

BM 24, 206s7
7 yngo nid oes vwch angor

LlGc 560, 41s2
7yngo ir ayt wrth yr angor