Hafan

Dylan Foster Evans gyda Sara Elin Roberts:
'Myn Pedr, ni wn pwy ydwyd', ar drywydd Dafydd ap Gwilym

Ar hyd y degawdau, cyffroes calon sawl ymchwilydd gobeithlon wrth iddo weld cyfeiriad at 'david ap gwilim' mewn dogfen o'r bedwaredd ganrif ar ddeg, ond er bod ambell enghraifft o'r enw hwnnw i'w chael tua'r cyfnod cywir, hyd yn hyn ni ddadleuodd neb fod gennym gofnod swyddogol sy'n enwi'r bardd o Geredigion. Yn y traethawd hwn dilynir trywydd yr hyn sy'n hysbys am Ddafydd ap Gwilym.

Cliciwch yma i lawrlwytho'r ysgrif

 

Developed and Maintained by Digital Humanities at Swansea University | Hawlfraint - Prifysgol Abertawe / Copyright - Swansea University | Rhestr Cerddi / Poem List