Hafan

A Cynfael Lake, 'Crefft y Cerddi'

Bu crefft Dafydd ap Gwilym yn destun edmygedd iw gyfoeswyr ac i lu o feirdd a sylwebyddion au dilynodd.
Daw athrylith y crefftwr ir amlwg mewn sawl ffordd. Cynigir yn y rhan hon or rhagymadrodd amlinelliad or elfennau y bu cenedlaethau o feirniaid yn eu trafod au dadansoddi, a rhoddir sylw yn benodol i gynganeddion Dafydd ap Gwilym.

Cliciwch yma i lawrlwytho'r ysgrif

Tablau Cynghanedd:

Tabl 1: Canran y cynganeddion cytseiniol
Tabl 2: Canran y gynghanedd sain
Tabl 3: Canran y gynghanedd lusg
Tabl 4: Canran y cynganeddion eraill (pengoll / braidd gyffwrdd / digynghanedd)

 

Developed and Maintained by Digital Humanities at Swansea University | Hawlfraint - Prifysgol Abertawe / Copyright - Swansea University | Rhestr Cerddi / Poem List