Hafan

Huw Meirion Edwards, 'Y Cyd-destun Llenyddol'

Pe bai Dafydd ap Gwilym wedi ei eni ychydig ddegawdau ynghynt buasai ei ganu yn wahanol iawn. Daeth iír byd o fewn cenhedlaeth i drechuír olaf oír tywysogion annibynnol Cymreig, ac yn sgil hynny ddileu prif foddion cynhaliaeth y gyfundrefn farddol fel y c‚i ei diffinio yn Nghyfraith Hywel Dda. Dosbarth yr uchelwyr tiriog, ac nid yr hen dywysogaeth, fyddai pennaf noddwyr y beirdd bellach. Er trymed yr ergyd fe lwyddodd y beirdd i ymaddasu iír sefyllfa wleidyddol. Yn y traethawd hwn archwilir ac esbonnir cyd-destun llenyddol ac amgylchiadau cymdeithasol newydd canu Dafydd ap Gwilym.

Cliciwch yma i lawrlwytho'r ysgrif

 

Developed and Maintained by Digital Humanities at Swansea University | Hawlfraint - Prifysgol Abertawe / Copyright - Swansea University | Rhestr Cerddi / Poem List