Hafan

Dafydd Johnston, 'Egwyddorion y Testunau Golygedig'

Mae’r testunau golygedig yn rhai cyfansawdd sy’n tynnu ar holl dystiolaeth y llawysgrifau er mwyn cyrraedd mor agos â phosibl at gyfansoddiadau’r bardd ei hun. Fe’u cyflwynir mewn orgraff fodern, gan atalnodi a pharagraffu er mwyn amlygu’r ystyr, a rhoddir teitlau iddynt. Yn y traethawd hwn ymhelaethir ar y cwestiynau theoretig ac ymarferol sy’n codi yn sgil yr amcanion hyn.

Cliciwch yma i lawrlwytho'r ysgrif

 

Developed and Maintained by Digital Humanities at Swansea University | Hawlfraint - Prifysgol Abertawe / Copyright - Swansea University | Rhestr Cerddi / Poem List