Sally Harper, 'Dafydd ap Gwilym, Bardd a Cherddor'

I unrhyw un syn chwilfrydig am y berthynas rhwng barddoniaeth a cherddoriaeth yn y cyfnod cynnar yng Nghymru mae cywydd Dafydd ap Gwilym, Y Gainc (rhif 91), yn gerdd neilltuol o ddiddorol. Er bod ei neges yn ogleisiol o amwys, maen creu delwedd bendant or bardd fel cerddor un a fyddai nid yn unig yn canu ei gerdd mewn rhyw fodd, ond a fyddai hefyd yn llunio cyfeiliant cerddorol ac yn ei ganu ar y delyn. Yn yr ysgrif hon trafodir byd sain Dafydd ap Gwilym.

Cliciwch yma i lawrlwytho'r ysgrif.

 

Developed and Maintained by Digital Humanities at Swansea University | Hawlfraint - Prifysgol Abertawe / Copyright - Swansea University | Rhestr Cerddi / Poem List