Dafydd ap Gwilym logo

Home

The Project Team

Click here for more information about members of the team

Work on the poems of Dafydd ap Gwilym began with a pilot project funded by the AHRB in 20012, when Dawn Wooldridge was employed as a research assistant to work on the early manuscripts under the direction of Professor Dafydd Johnston of Swansea University and Mr Daniel Huws. A further grant was awarded by the AHRB in 2002 for a four-year project to prepare a full edition. The project team was led by Dafydd Johnston, and included three other members of university Welsh Departments, Dr Huw Meirion Edwards (Aberystwyth), Dr Dylan Foster Evans (Cardiff) and Dr A. Cynfael Lake (Swansea). Three research assistants were employed during the period of the project, Dr Sara Elin Roberts (20026) who was responsible for much of the manuscript transcription, for drafting the stemmas and the bibliography, and for the content of the databases; Dr Elisa Moras (20034) who began the work of preparing the electronic texts; and Mr Ifor ap Dafydd (20057) who input most of the material onto the website. The website was constructed by the projects technical officer, Mr Alexander Roberts of Swansea University Library and Information Services. The work of editing the texts was divided between members of the project team as shown in the table below. One poem of uncertain authorship was added after the launch of the main edition: number 171, 'Englynion Bardd i'w Wallt', edited by Ann Parry Owen from the University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies. Authorship of the main sections of the Introduction is noted in the table of contents. We wish to emphasise, nevertheless, that we have all benefited from the advice and help of other members of the team, and that all the work of the project is the result of close co-operation.

The website was launched at a conference held at Swansea University, 4 and 5 April 2007. The celebrations included a concert at the Dylan Thomas Centre featuring Meredydd Evans singing three of Dafydd ap Gwilyms poems accompanied on the harp by Bethan Bryn, and Bill Taylor performing solo harp pieces from the Robert ap Huw manuscript. A video recording of the concert can be viewed on the website.

ACL = A. Cynfael Lake
DFE = Dylan Foster Evans
DJ = Dafydd Johnston
EM = Elisa Moras
HME = Huw Meirion Edwards
SER = Sara Elin Roberts
APO = Ann Parry Owen

Rhif

Teitl

Golygydd

1

Ir Grog o Gaer

DJ

2

Englynion yr Anima Christi

ACL

3

Y Drindod

ACL

4

Lluniau Crist ar Apostolion

HME

5

Moliant Llywelyn ap Gwilym

DJ

6

Marwnad Llywelyn ap Gwilym

DJ

7

Moliant Ieuan Llwyd ab Ieuan Fwyaf

DJ

8

Moliant Hywel, Deon Bangor

HME

9

Marwnad Angharad

DJ

10

Marwnad Rhydderch ab Ieuan Llwyd

DJ

11

Awdl i Ifor Hael

DFE

12

Englynion i Ifor Hael

DJ

13

Cywydd Mawl i Ifor Hael

DJ

14

Basaleg

HME

15

Diolch am Fenig

HME

16

Ymadael ag Ifor Hael

DJ

17

Marwnad Ifor a Nest

DJ

18

Niwbwrch

ACL

19

Anrhegion Dafydd, Madog ac Iorwerth

DFE

20

Marwnad Madog Benfras

ACL

21

Marwnad Gruffudd ab Adda

ACL

22

Marwnad Gruffudd Gryg

HME

23

Cywydd Ymryson Cyntaf Gruffudd Gryg

SER

24

Cywydd Ymryson Cyntaf Dafydd ap Gwilym

SER

25

Ail Gywydd Ymryson Gruffudd Gryg

SER

26

Ail Gywydd Ymryson Dafydd ap Gwilym

SER

27

Trydydd Cywydd Ymryson Gruffudd Gryg

SER

28

Trydydd Cywydd Ymryson Dafydd ap Gwilym

SER

29

Pedwerydd Cywydd Ymryson Gruffudd Gryg

SER

30

Pedwerydd Cywydd Ymryson Dafydd ap Gwilym

SER

31

Dychan i Rys Meigen

DJ

32

Mis Mai

DJ

33

Mis Mai a Mis Tachwedd

DJ

34

Yr Haf

DFE

35

Mawl ir Haf

DJ

36

Cyngor y Bioden

DJ

37

Y Deildy

ACL

38

Merch, Aderyn a Bedwen

DFE

39

Offeren y Llwyn

DJ

40

Y Llwyn Celyn

ACL

41

Lladrata haf

DFE

42

Yr Annerch

DFE

43

Cyrchu Lleian

DJ

44

Yr Ehedydd

DJ

45

Yr Wylan

DJ

46

Yr Iwrch

DJ

47

Y Gwynt

DJ

48

Galw ar Ddwynwen

HME

49

Y Ceiliog Bronfraith

HME

50

Y Seren

DJ

51

Y Don ar Afon Dyfi

HME

52

Ymddiddan r Cyffylog

DFE

53

Y Cyffylog

ACL

54

Y Rhew

DFE

55

Caru yn y Gaeaf

ACL

56

Y Fiaren

ACL

57

Y Niwl

DJ

58

Y Lleuad

HME

59

Y Pwll Mawn

HME

60

Y Llwynog

HME

61

Y Dylluan

ACL

62

Y Rhugl Groen

DFE

63

Ei Gysgod

ACL

64

Y Cloc

DJ

65

Y Ffenestr

HME

66

Y Mwdwl Gwair

DJ

67

Y Cwt Gwyddau

HME

68

Tri Phorthor Eiddig

DJ

69

Y Wawr

DJ

70

Lladrata Merch

ACL

71

Y Cleddyf

DFE

72

Merch yn Edliw ei Lyfrdra

ACL

73

Trafferth mewn Tafarn

DJ

74

Sarhau ei Was

DJ

75

Serch fel Ysgyfarnog

DJ

76

Anwadalrwydd

ACL

77

Y Mab Maeth

HME

78

Serch Dirgel

ACL

79

Y Breuddwyd

ACL

80

Ffŵl ai Gysgod

DFE

81

Saethur Ferch

DFE

82

Cystudd Cariad

DFE

83

Cusan

HME

84

Englynion y Cusan

DJ

85

Y Gal

DJ

86

Dyddgu

ACL

87

Caru Merch Fonheddig

ACL

88

Gwahodd Dyddgu

DFE

89

Dagrau Serch

DFE

90

Achau Hiraeth

ACL

91

Y Gainc

HME

92

Dyddgu a Morfudd

DFE

93

Breichiau Morfudd

DJ

94

Yr Euryches

DFE

95

Chwarae Cnau im Llaw

DJ

96

Taith i Garu

ACL

97

Gofyn Cymod

DFE

98

Dan y Bargod

HME

99

Talu Dyled

DFE

100

Nodwyddau Serch

DJ

101

Yr Uchenaid

DFE

102

Y Galon

DJ

103

Cystudd y Bardd

DFE

104

Canun Iach

HME

105

Llw Morfudd

DJ

106

Gwawd Morfudd

DJ

107

Siom

DJ

108

Rhag Hyderu ar y Byd

DFE

109

Hwsmonaeth Cariad

DFE

110

Ddoe

HME

111

Morfudd fel yr Haul

DJ

112

Trech a Gais nag a Geidw

DFE

113

Yr Het Fedw

ACL

114

Gwallt Morfudd

DJ

115

Llychwino Pryd y Ferch

DJ

116

I Ddymuno Lladd y Gŵr Eiddig

HME

117

Amau ar Gam

HME

118

Y Cariad a Wrthodwyd

HME

119

Edifeirwch

ACL

120

Dewis Un o Bedair

ACL

121

Angof

DFE

122

Caer rhag Cenfigen

HME

123

Rhagoriaeth y Bardd ar Arall

HME

124

Campau Merch

DFE

125

Y Bardd yn Onest

DJ

126

Cyfeddach

DFE

127

Gwayw Serch

SER

128

Erfyn am ei Fywyd

DFE

129

Pererindod Merch

ACL

130

Merch Ragorol

DJ

131

Yr Adarwr

DFE

132

Y Drych

DFE

133

Y Serch Lladrad

HME

134

Gerlant o Blu Paun

EM

135

Telynores Twyll

HME

136

Merch o Is Aeron

HME

137

Merched Llanbadarn

HME

138

Merch yn Ymbincio

EM

139

Gwahanu

ACL

140

Y Llw

DFE

141

Llw Gau

DJ

142

Bargeinio

DJ

143

Merch Gyndyn

HME

144

Merch Fileinaidd

HME

145

Esgeulusor Bardd

DFE

146

Disgwyl yn Ofer

ACL

147

Cyngor gan Frawd Bregethwr

HME

148

Y Bardd ar Brawd Llwyd

ACL

149

Rhybudd y Brawd Du

ACL

150

Morfudd yn Hen

DJ

151

Yr Adfail

ACL

152

Awdl i Iesu Grist

ACL

153

Credo

ACL

154

 Yr Eos ar Frn

HME

155

Yr Eos

ACL

156

Penwisg Merch

DJ

157

Y Fun o Eithinfynydd

ACL

158

Y Garreg Ateb

ACL

159

Mawl ir Ceiliog Bronfraith

DJ

160

Y Brithyll

DFE

161

Y Sr

ACL

162

Y Ceiliog Du

ACL

163

Y Frn

ACL

164

Y Gog

HME

165

Y Draenllwyn

ACL

166

Yn y Winllan

DFE

167

I Fam Ifor Hael

DJ

168

Ffyddlondeb

DJ

169

I Forfudd

DJ

170 Ceirwn Cydio DJ

171

Englynion Bardd i'w Wallt

APO
 

Developed and Maintained by Digital Humanities at Swansea University | Hawlfraint - Prifysgol Abertawe / Copyright - Swansea University | Rhestr Cerddi / Poem List