Rhestr o'r Llawysgrifau

Hafan

I lawrlwytho'r rhestr cliciwch yma.

Cynnwys nifer o'r llawysgrifau a restrir waith sawl copïwr. Ceisir dyddio'r rhannau hynny y mae gwaith Dafydd ap Gwilym yn digwydd ynddynt yn unig. Diolchir i Mr Daniel Huws am unrhyw ddyddiadau neu wybodaeth na chrybwyllir yn y ffynonellau printiedig a nodir.

 

Llawysgrifau yng nghasgliad Prifysgol Cymru, Bangor

Bangor 6: Owen Jones ‘Owain Myfyr’, 1768, gw. ‘Catalogue of Bangor MSS. General Collection’, 1–1216 (cyfrol anghyhoeddedig, Prifysgol Cymru, Bangor), dan rif y llsgr.

Bangor 421: John Morgan, 1695–1700, gw. ib.

Bangor 556: William Evans, c. 1774, gw. ib.

Bangor 681: Edward Lloyd, 1685–8. gw. ib.

Bangor 704: Richard Williams, Machynlleth (1747–1811), ?wythdegau'r 18g., gw. ib.

Bangor 758: Rolant Huw o’r Graeenyn, c. 1790–1802, gw. ib.

Bangor 5944: Evan Lloyd, 1756–60, gw. ib.

Bangor 5945: William Evans, Llanwnda, 1772–4, gw. ib.

Bangor 5946: Edward Lloyd yr ail, Maes-y-Porth, c. 1799, gw. ib.

Bangor 7288: Iaco ap Dewi, 1707, gw. ib.; Garfield H. Hughes, Iaco ab Dewi 1648–1722 (Caerdydd, 1953), 45.

Bangor 13512: ?Richard Owens, c. 1750, gw. ‘Catalogue of Bangor MSS. General Collection’, 13473–16978 (cyfrol anghyhoeddedig, Prifysgol Cymru, Bangor), dan rif y llsgr.

Bangor 13829: Robert Prichard, Llannerch-y-medd, c. 1821–2, gw. ib.

Bangor (Mostyn) 5: Thomas Wiliems o Drefriw, 1570–90, gw. E. Gwynne Jones & A. Giles Jones, ‘A Catalogue of the (Bangor) Mostyn Collection’ i (cyfrol anghyhoeddedig, Prifysgol Cymru, Bangor, 1967), dan rif y llsgr.

Bangor (Mostyn) 6: John ap Humffrey ap Tuder, Talwrn (m. 1615), c. 1600, a Humphrey ap John, c. 1618, gw.ib.

Bangor (Mostyn) 11: llaw anh., ail hanner yr 17g. (cyn 1681), gw. ib.

Bangor (Mostyn) 17: llaw anh., 16/17g., gw. ib.

Bangor (Penrhos) 1572: Rowland Williams, c. 1596, gw. ‘A Catalogue of the Penrhos Papers’ (cyfrol anghyhoeddedig, Prifysgol Cymru, Bangor, 1940) dan rif y llsgr.

Bangor (Penrhos) 1573: llaw anh., c. 1590–1637, gw. ib.; Eurys I. Rowlands, ‘Llaw dybiedig Siôn Brwynog’, CLlGC vii (1951–2), 381.

 

 

Llawysgrifau Ychwanegol yn y Llyfrgell Brydeinig, Llundain

BL Add  9817: Richard ap John o Ysgorlegan ac un llaw arall, c. 1587–97, gw. Edward Owen, A Catalogue of the Manuscripts Relating to Wales in the British Museum (London, 4 vols, 1900–22), iv, 934–48.

BL Add 10313–10314: Dafydd Jones, Trefriw, ail hanner y 18g., gw. CAMBM 1836, 29; W. Gerallt Harries, ‘Un arall o lawysgrifau Dewi Fardd’, B xxvi (1974–6), 161–8.

BL Add 12230 [= BM 52]: Griffith Vaughan, c. 1689, gw. RWM ii, 1136–44.           

BL Add 14866 [= BM 29]: David Johns, 1587, gw. CAMBM 1844, 16; RWM ii, 1022–38; MWM 100.

BL Add 14868 [= BM 60]: Richard Morris, 1752, gw. RWM ii, 1160.

BL Add 14870 [= BM 53]: Lewis Morris, c. 1744–48, gw. CAMBM 1844, 17; RWM ii, 1144–51.

BL Add 14873 [= BM 55]: William Morris, 1739–60, gw. CAMBM 1844, 18; RWM ii, 1156–9.

BL Add 14874 [= BM 51]: ?Roger Kyffin, hanner cyntaf yr 17g., gw. RWM ii, 1131–5.

BL Add 14875 [= BM 30]: llawiau anh., ar ôl 1570, gw. CAMBM 1844, 19; RWM ii, 1039–48.

BL Add 14876: Richard Morris, 1722–49, gw. CAMBM 1844, 19–20.

BL Add 14879 [= BM 38]: Richard ap John o Ysgorlegan ac eraill, c. 1620–31, RWM ii, 1079–82.

BL Add 14881 [= BM 50]: llaw anh., hanner cyntaf yr 17g., gw. ib. 1130–1.

BL Add 14882 [= BM 31]: Wiliam ap Wiliam ap Robert o Dregarweth, 1591, gw. CAMBM 1844, 21–2; RWM ii, 1048–53.

BL Add 14885 [= BM 34]: llaw anh., c. 1600, gw. CAMBM 1844, 23; RWM ii, 1069–70.

BL Add 14890: llaw anh., ail hanner yr 17g., gw. CAMBM 1844, 24.

BL Add 14892: Wiliam Bodwrda a’i gynorthwywyr, c. 1642, gw. ib. 25–6; R.G. Gruffydd, ‘Llawysgrifau Wiliam Bodwrda o Aberdaron (a briodolwyd i John Price o Fellteyrn)’, CLlGC viii (1953–4), 349–50; Dafydd Ifans, ‘Wiliam Bodwrda (1593–1660)’, CLlGC xix (1975–6), 300–10.

BL Add 14894 [= BM 40]: llaw anh. a Wiliam ap Wiliam ap Robert, hanner cyntaf yr 17g. (ar ôl 1614), gw. RWM ii, 1087–91.

BL Add 14898 [= BM 46]: llaw anh., chwarter cyntaf yr 17g., gw. CAMBM 1844, 27–8; RWM ii, 1104–8.

BL Add 14900: Rowland Lloyd (1626–89), gw. CAMBM 1844, 28.

BL Add 14902: llaw anh., 16–17g., gw. ib. 29.

BL Add 14906 [= BM 45]: Wiliam ap Wiliam ap Robert o Dregarweth, 16/17g., gw. ib. 29–30; RWM ii, 1101–4.

BL Add 14927: Lewis Morris, 1730–63, gw. CAMBM 1844, 35.

BL Add 14929: Lewis Morris, 1728–67, gw. ib.

BL Add 14932: William Morris, 1740–55, gw. ib. 36.

BL Add 14933: Wmffre Dafis, hanner cyntaf yr 17g., gw. ib. 36; MWM 101.

BL Add 14934: Lewis Morris, 1722–60, gw. CAMBM 1844, 36–7.

BL Add 14936; Richard Morris, c. 1750–74, gw. ib. 39.

BL Add 14940: Goronwy Owen ac eraill, c. 1758, gw. ib. 40–1.

BL Add 14965: llaw anh., hanner cyntaf yr 17g., gw. ib. 45–6.

BL Add 14966: Wiliam Bodwrda a’i gynorthwywyr, c. 1644–50, gw. CAMBM 1844, 46–7; R. Geraint Gruffydd, ‘Llawysgrifau Wiliam Bodwrda o Aberdaron (a briodolwyd i John Price o Fellteyrn)’, CLlGC viii (1953–4), 349–50; Dafydd Ifans, ‘Wiliam Bodwrda (1593–1660)’, CLlGC xix (1975–6), 300–10.

BL Add 14967 [= BM 23]: llawiau anh., canol yr 16g. (ar ôl 1527), gw. CAMBM 1844, 47; RWM ii, 996–1014; MWM 99.

BL Add 14969: Thomas Prys, Huw Machno ac eraill, dechrau’r 17g., gw. CAMBM 1844, 48.

BL Add 14974: William Salusbury, Bachymbyd, ac eraill, canol yr 17g., gw. ib., 50–1.

BL Add 14975: Rhys Cain ac eraill, 16/17g., gw. ib. 51–2.

BL Add 14977: llaw anh., 16/17g., gw. CAMBM 1844, 52–3.

BL Add 14978: llawiau anh., c. 1600, gw. ib. 53.

BL Add 14979: John Fowk, 1577–79, gw. ib. 53–4.

BL Add 14982: llaw anh., hanner cyntaf yr 17g., gw. ib. 55.

BL Add 14984: llaw anh., 17g., gw. ib. 55–6.

BL Add 14985: llaw anh., hanner cyntaf yr 17g., gw. ib. 56.

BL Add 14986: Simwnt Fychan, ail hanner yr 16., gw. ib.

BL Add 14990: Hugh Maurice, 18/19g., gw. ib. 57.

BL Add 14994: Owen Jones ‘Owain Myfyr’ a Hugh Maurice, 18/19g., gw. ib. 60.

BL Add 14997 [= BM 24]: llaw anh., c. 1500, gw. ib. 60; RWM ii, 1014–18.

BL Add 14999: llaw anh., canol i ail hanner yr 16g., gw. CAMBM 1844, 60.

BL Add 15004: Evan Evans ‘Ieuan Fardd’, c. 1760, gw. ib. 63.

BL Add 15006: Owen Jones, 1709–14, gw. ib. 64.

BL Add 15010: William Roberts, Llwynrhudol, 1757–63, gw. ib. 65.

BL Add 15029: Owen Jones ‘Owain Myfyr’ ac eraill, ail hanner y 18g., gw. ib.

BL Add 15030: Owen Jones ‘Owain Myfyr’, 1778, gw. ib.

BL Add 15038: Dafydd ap Jenkin Amheredydd, 1575, gw. ib. 76–7.

BL Add 15040: llaw anh. a Richard ap John, 16/17g., gw. ib. 77.

BL Add 15059: llawiau anh. (casgliad Lewis Morris), 18g., gw. ib. 80–1.

BL Add 31055 [= BM 32]: Thomas Wiliems, 1591–6, gw. CAMBM 1876–81, 154; RWM ii, 1053–65.

BL Add 31056: llaw anh., ail hanner yr 17g. (ar ôl 1658), gw. CAMBM 1876–81, 154.

BL Add 31058: llawiau anh., ail hanner yr 17g., gw. ib.

BL Add 31059: Richard ap John o Ysgorlegan, c. 1600, gw. ib.

BL Add 31060: Richard Cynwal a Huw Machno, c. 1620, gw. ib.

BL Add 31061: Lewys Dwnn ac eraill, diwedd yr 16g., gw. ib.

BL Add 31077: Owen Jones ‘Owain Myfyr’ a Hugh Maurice, 18/19g., gw. ib.

BL Add 31085: Owen Jones ‘Owain Myfyr’ a Hugh Maurice, 18/19g., gw. ib.

 

Llawysgrif yng nghasgliad Stowe yn y Llyfrgell Brydeinig, Llundain

BL Stowe 959 [= BM 48]: llaw anh., 16/17g., gw. RWM ii, 1110–26.

 

Llawysgrifau yng nghasgliad Bodewryd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

Bodewryd 1: Wmffre Dafis, 1618–35, gw. ‘Schedule of Bodewryd Manu­scripts and Documents’ (cyfrol anghyhoeddedig, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, 1932), 1; E.D. Jones, ‘The Brogyntyn Welsh Manuscripts’, CLlGC v (1947–8), 258.

Bodewryd 2: llaw anh., c. 1620, gw. ‘Schedule of Bodewryd Manu­scripts and Documents’, 1–2.

Bodewryd 3: Thomas Jones, Llanelidan, c. 1687–1700, gw. ib. 2.

 

Llawysgrifau yng nghasgliad Llyfrgell Bodley, Rhydychen

Bodley Welsh e 1: Ifan Siôn, Huw Machno a llaw arall, c. 1612–23, gw. SCWMBLO vi, 53; Garfield H. Hughes, Iaco ab Dewi 1648–1722 (Caerdydd, 1953), 46–7; MWM 100–1.

 

Bodley Welsh e 3: llawiau anh., 16/17g., gw. SCWMBLO vi, 53; Garfield H. Hughes, op.cit. 47–8.  

Bodley Welsh e 7: llawiau anh., 16/17g., gw. SCWMBLO vi, 216.

Bodley Welsh e 8: llaw anh., ail hanner yr 17g., gw. ib.

Bodley Welsh f 1: Iaco ap Dewi, 1685–6, gw. ib. 54; Garfield H. Hughes, op.cit. 48–9.

Bodley Welsh f 3: Benjamin Simon, 18g., gw. SCWMBLO vi, 54.

Bodley Welsh f 5: cylch Benjamin Simon, 18g., gw. ib.

 

Llawysgrifau yng nghasgliad Brogyntyn yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

Brogyntyn (y gyfres gyntaf) 1: Harri ap Llywelyn ap Siôn, c. 1553, gw. ‘Catalogue of Brogyntyn Manuscripts and Documents’, i (cyfrol anghyhoeddedig, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 1937), 1–2; E.D. Jones, ‘The Brogyntyn Welsh Manuscripts’, CLlGC vi (1949–50), 309–16.

Brogyntyn (y gyfres gyntaf) 2: Wmffre Dafis, 1599, gw. ‘Catalogue of Brogyntyn Manuscripts and Documents’, 3–5; E.D. Jones, ‘The Brogyntyn Welsh Manuscripts’, CLlGC v (1947–8), 234–6 a phlât rhif 32.

Brogyntyn (y gyfres gyntaf) 3: llaw anh., canol yr 17g., gw. ‘Catalogue of Brogyntyn Manuscripts and Documents’ 6–7; E.D. Jones, ‘The Brogyntyn Welsh Manuscripts’, CLlGC vi (1949–50), 1–42.

Brogyntyn (y gyfres gyntaf) 4: Wiliam Bodwrda, canol yr 17g., gw. ‘Catalogue of Brogyntyn Manuscripts and Documents’, 8–9; E.D. Jones, ‘The Brogyntyn Welsh Manuscripts’, CLlGC vii (1949–50), 149–61.

Brogyntyn (y gyfres gyntaf) 5: llaw anh., c. 1683, gw. ‘Catalogue of Brogyntyn Manuscripts and Documents’, 10–12; E.D. Jones, ‘The Brogyntyn Welsh Manuscripts’, CLlGC v (1947–8), 234–6.

Brogyntyn (y gyfres gyntaf) 6: llaw anh., 1627–30, ‘Catalogue of Brogyntyn Manuscripts and Documents’, 13–14; E.D. Jones, ‘The Brogyntyn Welsh Manuscripts’, CLlGC vi (1949–50), 223–48.

 

Llawysgrifau yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd

C 1.2 [= C 12]: Thomas Evans, Hendreforfudd, 1600–04, gw. RWM ii, 145–58.

C 1.18: Lady Elizabeth Phillips, 1850, gw. Graham C.G. Thomas & Daniel Huws, ‘Summary Catalogue of the Manuscripts … commonly referred to as the “Cardiff MSS” ’ (Aberystwyth, 1994), 2–3.

C 1.19: Lady Elizabeth Phillips, 1850, gw. ib.

C 1.52: Iaco ap Dewi, 1713–22, gw. Graham C.G. Thomas & Daniel Huws, op.cit. 16.

C 1.53 [= C 52]: llaw anh., cyn 1652, gw. RWM ii, 254–7.

C 1.133: Iaco ap Dewi, dechrau’r 18g., gw. Graham C.G. Thomas & Daniel Huws, op.cit. 15.

C 2.4 [= C 11]: llaw anh., 16/17g., gw. RWM ii, 138–45.

C 2.15 [= C 16]: Tuder Owen, c. 1620, gw. RWM ii, 164–70.

C 2.40 [= C 26]: John Morgan, Matchin, c. 1714, gw. RWM ii, 214–24; Graham C.G. Thomas & Daniel Huws, op.cit. 79.

C 2.68 [= C 19]: llaw anh., c. 1624, gw. RWM ii, 178–93; Graham C.G. Thomas & Daniel Huws, op.cit. 82.

C 2.114 [= C 7] ‘Llyfr Ficer Woking’: llaw anh., 1564–5, gw. RWM ii, 110–28; Graham C.G. Thomas & Daniel Huws, op.cit. 88; MWM 100.

C 2.202 [= C 66]: Siôn Dafydd Laes, 1690–3, gw. ib. 289–93.

C 2.205 [= C 67]: John Davies, Rhiwlas, c. 1695, gw. ib. 293–5.

C 2.615: Edward Jones, 1748–9, gw. Graham C.G. Thomas & Daniel Huws, op.cit. 141.

C 2.616 [= Ignatius Williams 6]: llaw anh., ar ôl 1618, gw. Graham C.G. Thomas & Daniel Huws, op.cit. 142.

C 2.617 [= Hafod 3]: Huw Machno, c. 1620–25, gw. RWM ii, 302–6; Graham C.G. Thomas & Daniel Huws, op.cit. 142. 

C 2.627 [= Hafod 17]: llaw anh., ail hanner yr 16g., gw. RWM ii, 320–1.

C 2.1069: Hugh Evans, c.1775, gw. Graham C.G. Thomas & Daniel Huws, op.cit. 191.

C 3.2 [= C 27]: llaw anh., 17/18g., gw. RWM ii, 224–9; G. Thomas & D. Huws, op.cit. 222.

C 3.4 [= C 5]: Elis Gruffydd, 1527, gw. RWM ii, 93–6.

C 3.37 [= C 20]: llaw anh., 1614–36, gw. RWM ii, 193–202.

C 3.68: ‘mostly written by Robert Thomas, ? of Carneddi, p. Beddgelert’, c. 1735, gw. Graham C.G. Thomas & Daniel Huws, op.cit. 230.

C 4.10 [= C 84]: Dafydd Jones o Drefriw, c. 1736, gw. RWM ii, 790–3; Graham C.G. Thomas & Daniel Huws, op.cit. 315.

C 4.101 [= C 83]: Huw Machno, c. 1600–36, gw. ib. 783–9; Graham C.G. Thomas and D. Huws, op.cit. 327.

C 4.110 [= C 47]: David Ellis, 1771–95, gw. RWM ii, 239–43; Graham C.G. Thomas and D. Huws, op.cit. 328.

C 4.156 [= C 64]: Margaret Davies, Coetgae-du, Trawsfynydd, 1736–7, gw. RWM ii, 272–85; Graham C.G. Thomas & Daniel Huws, op.cit. 334.

C 4.330 [= Hafod 26]: Syr Thomas Wiliems, Trefriw, c. 1574, gw. RWM ii, 336–45; Graham C.G. Thomas & Daniel Huws, op.cit. 353; MWM 99.

C 5.10i [= C 48]: William Griffith o Ddolgellau, c. 1750, gw. RWM ii, 244–8.

C 5.10ii [= C 49]: Edward Kyffin, 1570–80,  gw. ib. 248–51.

C 5.11 [= C 33]: llaw anh., ail hanner y 18g., gw. RWM ii, 230; Graham C.G. Thomas & Daniel Huws, op.cit. 437.

C 5.30 [= C 65]: Siôn Dafydd Laes, 1682–84, gw. RWM ii, 285–9; Graham C.G. Thomas & Daniel Huws, op.cit. 439.

C 5.44: ‘Llyfr Hir Llanharan’, Llywelyn Siôn, cwblhawyd 1613, gw. ib. 440.

C 5.167 [= Thelwall]: cylch Richard Longford, c. 1565–72, gw. G. Thomas & D. Huws, op.cit. 451; BaTh 303, 311–12; OPGO 26.

 

Llawysgrifau yng nghasgliad Cwrtmawr yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

CM 3: Huw Llŷn, canol y 16g. (tt. 81–4); William Salesbury, c. 1564 (tt. 87–90); gw. RWM ii, 873–7; B.G. Owens & R.W. McDonald, ‘A Catalogue of the Cwrtmawr Manuscripts’ i (cyfrol anghyhoeddedig, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, 1980), 3.

CM 5: Ifan Tudur Owen, Dugoed, o bosibl, c. 1600 a llaw anh. 17/18g. (tt. 477–632), gw. RWM ii, 878–86; B.G. Owens & R.W. McDonald, op.cit.  5–6.

CM 10: David Ellis, Cricieth, 1766, gw. RWM ii, 890–5; B.G. Owens & R.W. McDonald, op.cit. 11.

CM 14: Lewis Morris, 1725–45, gw. RWM ii, 903–8; B.G. Owens & R.W. McDonald, op.cit. 17; Dafydd Wyn Wiliam, Cofiant Lewis Morris 1700/1–42 (Llangefni, 1997), 142.

CM 19: John Morgan, Matchin, c. 1710–20, gw. RWM ii, 912–13.

CM 20: David Richards, canol y 18g., gw. RWM ii, 913–15.

CM 23  llaw anh. (sy’n digwydd hefyd yn Bangor (Penrhos) 1573), c. 1600, gw. RWM ii, 921–3; B.G. Owens & R.W. McDonald, op.cit. 26.

CM 27: David Ellis, 1630, gw. RWM ii, 925–32; B.G. Owens & R.W. McDonald, op.cit. 30–1.

CM 109: Charles Saunderson (‘Siarl Wyn o Benllyn’), cyn 1832, gw. B.G. Owens & R.W. McDonald, op.cit. 140.

CM 114: llaw anh., c. 1628–48, gw. B.G. Owens & R.W. McDonald, op.cit. 145.

CM 125: Hugh Jones, Tal-y-llyn, c. 1730–56, gw. ib. 159–60.           

CM 129: Margaret Davies, Coetgae-du, Trawsfynydd, 1760–2, gw. ib. 165–6.

CM 158: J. H. Davies, 19/20g., gw. ib. 193.

CM 200: Lewis Morris, 1724–9, gw. B.G. Owens & R.W. McDonald, op.cit. 236–7.

CM 206: Cadwaladr David, Llanymawddwy, ac Evan Evans, 1736–49, gw. ib. 242–3.

CM 207: Thomas ap Edward, dechrau’r 17g., gw. ib. 244.

CM 243: David Ellis, hanner cyntaf yr 17g., gw. ib. 279.

CM 244: Rowland Lewis (m. 1652 neu 1653), Mallwyd, hanner cyntaf yr 17g., gw. ib. 280–1; Rhiannon Francis Roberts a Geraint Gruffydd, ‘Rowland Lewis o Fallwyd a’i Lawysgrifau’, CLlGC ix (1955–6), 495–6.

CM 245: Mair Richards, canol y 19g., gw. B.G. Owens & R.W. McDonald, op.cit. 282.

CM 273: Mair Richards, canol y 19g., gw. B.G. Owens, Rh.F. Roberts & R.W. McDonald, ‘A Catalogue of the Cwrtmawr Manuscripts’, ii (cyfrol anghyhoeddedig, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, 1993), 319.         

CM 281: Mair Richards, 1835, gw. ib. 333.

CM 296: John Williams, David Ellis, John Owen, 18/19g., gw. ib. 353.

CM 319: Robert Williams, Rhydycroesau, ail hanner y 19g., gw. ib. 376.

CM 381: John Williams ‘Ioan Rhagfyr’, 1783, gw. B.G. Owens, Rh.F. Roberts & R.W. McDonald, op.cit. 435; GDG clxviii–clxix.

CM 448: Margaret Davies, 1725, gw. B.G. Owens, Rh.F. Roberts & R.W. McDonald, op.cit. 502.

CM 449: William Rowlands, c. 1700, gw. ib. 503.

CM 454: Peter Bailey Williams, c. 1791–3, gw. ib. 509.

CM 463: William Siôn, canol y 18g., gw. ib. 518–19.

CM 467: Owen Gruffydd, Llanystumdwy, 1677–92, gw. ib 523.

CM 552: Owen Jones, ail hanner y 19g., gw. ib. 586.

 

Llawysgrif yng nghasgliad Esgair a Phantperthog yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

Esgair 1: llaw anh., canol yr 17g., gw. ‘A Schedule of Manuscripts, Deeds, and Papers’ (cyfrol anghyhoeddedig, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 1950), 1–11.

 

 

Llawysgrifau yng nghasgliad Gwyneddon Davies ym Mhrifysgol Cymru, Bangor

G 1: Wmffre Dafis, c. 1600, gw. GSCMB 30.

G 2: Watkin Lloyd, Huw ab Elise ac eraill, c. 1600, gw. ib.

G 3: Jasper Gryffyth, 1590, gw. GSCMB 30; Gwyneddon 3, gol. I. Williams (Caerdydd, 1931), v–xii; Early Welsh Poetry: Studies in the Book of Aneirin, ed. B.F. Roberts (Aberystwyth, 1988), 46.

G 4: William Middleton, o bosibl, c. 1575, gw. GSCMB 30; I. Williams, ‘Protestaniaeth Wiliam Midleton’, B viii (1935–37), 245–7.

G 13: Peter Bailey Williams, 1781, gw. GSCMB 30.

 

Llawysgrifau yng nghasgliad Coleg Iesu, Rhydychen

J 101 [= RWM 17]: llaw anh., canol yr 17g., gw. RWM ii, 68–86

J 137 [= RWM 12]: llawiau anh., c. 1600, gw. RWM ii, 41–6.

J 139 [= RWM 14]: llaw anh., c. 1630., gw. RWM ii, 56–7.

 

Llawysgrifau yng nghasgliad John Roberts Hughes yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

J.R. Hughes 5: Y Parch. John Evans, Caira, 1793, ficer Casnewydd, gw. Rhiannon Francis Roberts, ‘A Schedule of J.R. Hughes Manuscripts and Papers’, i (cyfrol anghyhoeddedig, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, 1963), 2.

J.R. Hughes 6: John Evans, Caira, 1793, gw. y cofnod blaenorol.

 

Llawysgrif  yn Llyfrgell John Rylands, Manceinion

John Rylands Welsh MS 2 [= copi ffotostat yn LlGC 11115B]: llaw anh., dechrau’r 18g., gw. HMNLW iii, 310.

 

Llawysgrifau yng nghasgliad Llansteffan yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

Ll 6: llaw anh., rhwng c. 1510 a 1530, gw. RWM ii, 428–33; MWM 97–8; Llanstephan MS. 6, ed. E. Stanton Roberts (Cardiff, 1916), iii–v.

Ll 10: ‘David ap Griffith effyriad’, 1515, gw. RWM ii, 442–3.

Ll 14: Samuel Williams, 17/18g., gw. RWM ii, 448.

Ll 15: John Morgan, Matchin, a Iaco ap Dewi, c. 1707–11, gw. RWM ii, 449–52.

Ll 16: Samuel Williams, diwedd yr 17g. a dechrau’r 18g., gw. ib. 452.

Ll 25: John Morgan, Matchin, c. 1710, gw. ib. 455.

Ll 27 ‘Llyfr Coch Talgarth’: llaw anh., ail hanner y 15g., gw. ib. 455–62; MWM 97.

Ll 47: Llywelyn Siôn, 1586–90, gw. ib. 516–23.

Ll 48: Llywelyn Siôn, 16g./17g., gw. ib. 523–5.

Ll 53: Siâms Dwnn; c. 1641–47, gw. ib. 534–45.

Ll 54: cynorthwyydd Moses Williams, c. 1710–20, gw. ib. 545–9.

Ll 55: Siôn Dafydd Rhys, 1579, gw. ib. 549–53.

Ll 117: Ieuan ap Wiliam ap Dafydd ab Einws, 1544–52, gw. RWM ii, 568–79; Graham C. G. Thomas, ‘From Manuscript to Print–I. Manuscript’, yn A Guide to Welsh Literature c. 1530–1700, ed. R. G. Gruffydd (Cardiff, 1997), 245–6.

Ll 118: Wmffre Dafis, rhwng 1601 a 1635, gw. RWM ii, 579–92; E.D. Jones, ‘The Brogyntyn Welsh Manuscripts’, CLlGC v (1947–8), 234.

Ll 120: Jaspar Gryffyth, c. 1579–1607, gw. RWM ii, 603–9; MWM 99–100.

Ll 122: Wiliam Bodwrda, rhwng c. 1644 a 1650, gw. RWM ii, 609–20; R.G. Gruffydd, ‘Llawysgrifau Wiliam Bodwrda o Aberdaron (a briodolwyd i John Price o Fellteyrn)’, CLlGC viii (1953–4), 350; Dafydd Ifans, ‘Bywyd a Gwaith Wiliam Bodwrda (1593–1660) o Aberdaron’ (M.A. Cymru [Aberystwyth], 1974), 384–98.

Ll 123: Wiliam Bodwrda ac eraill, rhwng c. 1644 a 1650, gw. RWM ii, 620–34; R. G. Gruffydd art. cit. 350; Dafydd Ifans, op. cit. 354.

Ll 124: Wiliam Bodwrda, c. 1648, gw. RWM ii, 634–49.

Ll 133: Samuel Williams a Iaco ap Dewi, c. 1712, gw. RWM ii, 664–94; G.H. Hughes, Iaco ab Dewi 1648–1722 (Caerdydd, 1953), 37–40; MWM 102.

Ll 134: Llywelyn Siôn, c. 1610, gw. RWM ii, 695–712; D.H. Evans, ‘Ieuan Du’r Bilwg (fl. c. 1471)’, B xxxiii (1986), 106.

Ll 145: Samuel Williams, rhwng c. 1710 a 1720, gw. RWM ii, 721–5; G. H. Hughes op.cit. 22, 53.

Ll 155: llawiau anh., c. 1575–1600, gw. ib. 728–32.

Ll 156: llaw anh., c, 1632–68, gw. ib. 732–8.

Ll 163: llaw anh., ail hanner yr 16g., gw. ib. 746–7.

Ll 165: Thomas Jones, Pennant Melangell yn bennaf, c. 1720–65, gw. ib. 754.

Ll 169: llaw anh., diwedd yr 16g., gw. ib. 759–60.

Ll 173: llaw anh., 16/17g., gw. RWM ii, 764–7.

Ll 186: Richard Thomas, 1778, gw. ib. 774.

 

Llawysgrifau yng nghasgliad Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

LlGC 16B: cynorthwyydd i Wiliam Bodwrda, canol yr 17g., gw. NLWCM 37–47; Geraint Gruffydd, ‘Llawysgrifau Wiliam Bodwrda o Aberdaron (a briodolwyd i John Price o Fellteyrn)’, CLlGC viii (1953–4), 349–50; Dafydd Ifans, ‘Bywyd a Gwaith Wiliam Bodwrda (1593–1660) o Aberdaron’ (M.A., Cymru [Aberystwyth], 1974), 565–71, 570; id. ‘Wiliam Bodwrda (1593–1660)’, CLlGC xix (1975–6), 300–10, passim.

LlGC 95B: John Rowlands, canol y 19g., gw. NLWCM 105.

LlGC 162D: llaw anh., canol y 19g., gw. NLWCM 130–2.

LlGC 278B [ = Cefn Coch 1]: Rhisiart Phylip, 1618, gw. NLWCM 194; The Cefn Coch MSS, ed. J. Fisher (Liverpool, 1899), xiii–xiv.

LlGC 279D [ = Cefn Coch 2]: llaw anh.,  ail hanner yr 17g., gw. NLWCM 194; The Cefn Coch MSS, ed. J. Fisher (Liverpool, 1899), xiii–xiv.

LlGC 428C: Howel W. Lloyd, canol y 19g., gw. NLWCM 299–302.

LlGC 435B: llaw anh., hanner cyntaf yr 17g., gw. ib. 321–5.

LlGC 560B: Wiliam Bodwrda a chynorthwyydd, canol yr 17g., gw. HMNLW i, 34; GDG cxlii–iv; R.G. Gruffydd, ‘Llawysgrifau Wiliam Bodwrda o Aberdaron (a briodolwyd i John Price o Fellteyrn)’, CLlGC viii (1953–4), 350; Dafydd Ifans, ‘Bywyd a Gwaith Wiliam Bodwrda (1593–1660) o Aber­daron’ (M.A. Cymru [Aberystwyth], 1974), 572–8.

LlGC 642B: llaw anh., hanner cyntaf yr 17g., gw. HMNLW i, 43.

LlGC 643B: llaw anh., hanner cyntaf yr 17g., gw. ib.

LlGC 644B: llaw anh., ? canol yr 17g., gw. ib. 44.

LlGC 657B: llaw anh., ail hanner y 19g., gw. ib. 45.

LlGC 670D: William Jones, Llangollen, 19g., gw. ib. 46–7.

LlGC 672D: Morgan Davies, c. 1800, gw. ib. 47.

LlGC 673D: William Jones, Llangollen, 19g., gw. ib. 47.

LlGC 675A; llaw anh., hanner cyntaf yr 17g., gw. ib. 48.

LlGC 695E: llaw anh., canol yr 17g., gw. ib. 50.

LlGC 719B: Rowland Lewis, 1643–4, gw. ib. 52.

LlGC 722B [= Plas Power 7]: llaw anh., 16/17g., gw. ib. 53.

LlGC 727D: Huw Machno, 1610x26, gw. ib. 53.

LlGC 728D: llaw anh., 16/17g., gw. ib. 54.

LlGC 832E: William Bulkeley, Brynddu, hanner cyntaf y 18g., gw. ib. 63.

LlGC 836D: David Williams, Bodeulwyn, 1718–42, gw. ib, 64.

LlGC 872D [= Wrecsam 1]: John Brooke o Fawddwy, 1590–2, gw. RWM ii, 346–60.

LlGC 873B [= Wrecsam 2]: llawiau anh., ail hanner yr 16g., gw. RWM ii, 360–5; HMNLW i, 67.

LlGC 970E [= Merthyr Tudful]: Llywelyn Siôn, c. 1613, gw. RWM ii, 372–94; HMNLW i, 77; D.H. Evans, ‘Ieuan Du'r Bilwg (fl. c. 1471)’, B xxxiii (1986), 106.

LlGC 1024D: llaw anh., ail hanner y 18g., gw. HMNLW i, 82.

LlGC 1244D: William Owen, 1750, gw. ib. 101.

LlGC 1246D: Rhys Jones o’r Blaenau, canol y 18g., gw. HMNLW i, 101; Cyd2 414.

LlGC 1247D: Rhys Jones o’r Blaenau, canol y 18g., gw. HMNLW i, 101.

LlGC 1260B: William Evans, 1770x89, gw. ib. 103.

LlGC 1553A: Roger Morris, Coedytalwrn, 1582–1600, gw. ib. 128–9; Cyd2 520.

LlGC 1559B: Wiliam Bodwrda, canol yr 17g., gw. HMNLW i, 130; R.G. Gruffydd, ‘Llawysgrifau Wiliam Bodwrda o Aberdaron (a briodolwyd i John Price o Fellteyrn)’, CLlGC viii (1953–4), 350; Dafydd Ifans, ‘Bywyd a Gwaith Wiliam Bodwrda (1593–1660)’ (M.A. Cymru [Aberystwyth], 1974), 579–601.

LlGC 1578B: llaw anh., hanner cyntaf yr 17g., gw. HMNLW i, 133–4.

LlGC 1580B: Robert Panton, 17g., gw. HMNLW i, 134.

LlGC 1979B [= Panton 10]: Evan Evans ‘Ieuan Fardd’, c. 1780, gw. RWM ii, 813–15.

LlGC 2014B [= Panton 46]: Evan Evans ‘Ieuan Fardd’, trydydd chwarter y 18g., gw. ib. 856 (dan Panton 45).

LlGC 2021B [= Panton 53]: Evan Evans ‘Ieuan Fardd’, 1750au, gw. RWM ii, 859–61.

LlGC 2633C: Ioan Pedr, canol y 19g., gw. ib. 227.

LlGC 2691D ‘Llyfr Pant Phillip’: William Phylip, canol yr 17g., gw. HMNLW i, 232–3.

LlGC 2692B ‘Llyfr Cwmbychan’: llaw anh., ail chwarter y 18g., gw. ib. 233.

LlGC 3021F [= Mostyn 1]: Siôn Dafydd Laes, 1684–6, gw. RWM i, 1–14.

LlGC 3037B [= Mostyn 129]: Richard Mostyn, Bodysgallen, c. 1574, gw. ib. 63–74.

LlGC 3039B [= Mostyn 131]: John Jones, Gellilyfdy, rhwng 1605 a 1618, gw. RWM i, 87–97; Nesta Lloyd, `A History of Welsh Scholarship in the First Half of the Seventeenth Century, with Special Reference to the Writings of John Jones, Gellilyfdy' (D.Phil. Oxford, 1970), 41–6.

LlGC 3046D [= Mostyn 143]: llaw anh., ail hanner yr 16g., gw. RWM i, 124–31.

LlGC 3047C [= Mostyn 144]: William Phylip, c. 1620, gw. RWM i, 131–51.

LlGC 3048D [= Mostyn 145]: Wiliam Bodwrda ac eraill, c. 1644–50, gw. ib. 151–68.

LlGC 3049D [= Mostyn 146]: llawiau anh., c. 1560–1636, gw. ib. 168–79.

LlGC 3050D [= Mostyn 147]: Edward Kyffin, c. 1577, gw. ib. 180–96.

LlGC 3051D [= Mostyn 148]: llawiau anh., ail hanner yr 16g., gw. ib. 196–212.

LlGC 3056D [= Mostyn 160]: Wmffre Dafis, c. 1600, gw. ib. 224–42; MWM 101.

LlGC 3057D [= Mostyn 161]: llawiau anh., c. 1558–63, gw. ib. 242–55.

LlGC 3066E [= Mostyn 212]: tair llaw anh., hanner cyntaf yr 17g., gw. ib. 279–95.

LlGC 3487E: llaw anh., ar ôl 1772, gw. HMNLW i, 291.

LlGC 5269B [= Dingestow 9]: un o gopïwyr Dr John Davies, Mallwyd, c. 1630, gw. HMNLW ii, 82.

LlGC 5272C: Edward Kyffin, 1576x81, gw. ib. 83.

LlGC 5273D [= Dingestow 13]: William Davies, Llangoed, 1642, gw. ib.

LlGC 5274D [= Dingestow 14]: llaw anh., hanner cyntaf yr 17g., gw. ib.

LlGC 5283B: llaw anh., hanner cyntaf yr 17g., gw. ib. 85.

LlGC 5474A [= Aberdâr 1]: Benjamin Simon, 1747–51, gw. RWM ii, 395–408; HMNLW ii, 104; GP xv.

LlGC 5475A [= Aberdâr 2]: Benjamin Simon, 1754, gw. RWM ii, 395–408; HMNLW ii, 104.

LlGC 6076C: Thomas Lloyd Jones ‘Gwenffrwd’, hanner cyntaf y 19g. (cyn 1834), gw. HMNLW ii, 147.

LlGC 6077C: Thomas Lloyd Jones ‘Gwenffrwd’, hanner cyntaf y 19g. (cyn 1834), gw. ib.

LlGC 6078C: Thomas Lloyd Jones ‘Gwenffrwd’, hanner cyntaf y 19g. (cyn 1834), gw. ib.

LlGC 6209E: William Jones, cynorthwyydd Edward Lhuyd, c. 1700, gw. ib. 158–9; Garfield H. Hughes, Iaco ab Dewi 1648–1722 (Caerdydd, 1953), 32–3.

LlGC 6471B: llaw anh., hanner cyntaf yr 17g., gw. HMNLW ii, 183; ymhellach ar y llaw, gw. E. D. Jones, ‘The Brogyntyn Welsh Manuscripts’, CLlGC vi (1949–50), 223.

LlGC 6499B: llawiau anh., hanner cyntaf yr 17g. hyd c. 1655, gw. HMNLW ii, 186.

LlGC 6511B: Llywelyn Siôn, c. 1593–5, gw. HMNLW ii, 188; D.H. Evans, ‘Ieuan Du’r Bilwg (fl. c. 1471)’, B xxxiii (1986), 106.

LlGC 6680B ‘Llawysgrif Hendregadredd’: dwy law o ganol y 14g., gw. MWM 221–3.

LlGC 6681B: John Jones, Gellilyfdy, 1604, gw. HMNLW ii, 204–5; N. Lloyd, ‘A History of Welsh Scholarship in the First Half of the Seventeenth Century, with Special Reference to the Writings of John Jones, Gellilyfdy’ (D.Phil. Oxford, 1970), 27–8.

LlGC 6706B: llaw anh., dechrau’r 17g., gw. HMNLW ii, 208.

LlGC 6735B: Richart Robert, 17/18g., gw. ib. 211.

LlGC 7191B: ?Dafydd Vaughan, c. 1679–92, gw. HMNLW ii, 245.

LlGC 7892B: William Elias, canol y 18g., gw. ib. 293.

LlGC 8330B [= Neuadd Wen 1]: Lewis Maurice, c. 1634–47, gw. HMNLW iii, 35.

LlGC 8341B [= Neuadd Wen 12] : llaw anh., ail hanner y 18g., gw. ib. 38.

LlGC 9111A: llaw anh., ail hanner y 18g., gw. ib. 114.

LlGC 9166B: llaw anh., canol yr 17g., gw. HMNLW iii, 121.

LlGC 11087B: llaw anh., c. 1600, gw. ib. 304.

LlGC 11816B: llaw anh., canol yr 17g., gw. HMNLW iv, 70.

LlGC 12867D: Evan William, c. 1766–75, gw. ib. 331.

LlGC 12873D: Evan Wiliam ac arall, c. 1775, gw. HMNLW iv, 333.

LlGC 13061B [= Llanofer B 1]: Thomas ab Ieuan o Dre’r Bryn, ail hanner yr 17g., gw. HMNLW iv, 353–4.

LlGC 13062B [= Llanofer B 2]: Thomas ab Ieuan o Dre’r Bryn, ail hanner yr 17g., gw. ib.

LlGC 13071B [= Llanofer B 11]: llaw anh., hanner cyntaf yr 17g., gw. HMNLW iv, 358–9.

LlGC 13072B [= Llanofer B 12]: Jenkin Richard, 1643–60, gw. HMNLW iv, 359; R. Geraint Gruffydd, ‘Awdl Wrthryfelgar gan Edward Dafydd’, LlC v (1958–9), 158.

LlGC 13078E [= Llanofer B 20]: llaw anh., c. 1655–82, gw. HMNLW iv, 362–3.

LlGC 13079B [= Llanofer B 21]: llaw anh., diwedd yr 16., gw. ib. 363.

LlGC 15543B: David Powell ‘Dewi Nantbrân, c 1741, gw. Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Adroddiad Blynyddol 1953–1954 (Aberystwyth, 1954), 36.

LlGC 16964A {= Llangibby A 3]: llaw anh., hanner cyntaf yr 17g., gw. ‘Schedule of Manuscripts, Letters and Manorial Letters from the Library of the Late Major Albert Addams-Williams, Llangibby Castle, Monmouthshire’ (cyfrol anghyhoeddedig, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, 1939), 2–3.

LlGC 17113E [= Gwysanau 24]: Thomas ap Llywelyn ab Ithel, canol yr 16g., gw. H.D. Emanuel, `The Gwysaney Manuscripts', CLlGC vii (1952), 339–40; `Catalogue of the Gwysaney Mss' (cyfrol anghyhoeddedig, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, 1953), 29–31.

LlGC 17114B [= Gwysanau 25]: llaw anh., c. 1560, gw. H.D. Emanuel, art.cit. 339; ‘Catalogue of the Gwysaney MSS’ (cyfrol anghyhoeddedig, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, 1953), 31–45; E. Bachellery, Études Celtiques v (1950–1), 116–18; OPGO 21–2 (er iddo gamsynied am y dyddiad); BaTh 306.

LlGC 17121D [= Gwysanau 38]: llaw anh., canol yr 16g., gw. H.D. Emanuel, art.cit. 339; ‘Catalogue of the Gwysaney MSS’ (cyfrol anghyhoeddedig, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, 1953), 53–6.

LlGC 17528A: Hugh Evans, 1770–1, gw. Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Adroddiad Blynyddol 1960–61 (Aberystwyth, 1961), 44–5.

LlGC 19901B [= J. Gwenogvryn Evans 1 B]: llaw anh., 17g., gw. ‘Schedule of Manuscripts … from the library of the late Dr. John Gwenogvryn Evans’ (cyfrol anghyhoeddedig, Llyfr­gell Genedlaethol Cymru, 1930), 1.

LlGC 19903A [= J. Gwenogvryn Evans 1 D]: llaw anh., hanner cyntaf y 18g., gw. ib.

LlGC 19904B [= J. Gwenogvryn Evans II.1]: Rhys Jones, Robert Vaughan, Hengwrt, hanner cyntaf yr 17g., gw. ‘Schedule of Manuscripts … from the library of the late Dr. John Gwenogvryn Evans’ (cyfrol anghyhoeddedig, Llyfr­gell Genedlaethol Cymru, 1930), 2.

LlGC 21289A [= Iolo Aneurin Williams 3]: David Ellis, hanner cyntaf yr 17g., gw. Rh.F. Roberts, ‘A List of Manuscripts from the Collection of Iolo Morganwg among the Family Papers Presented by Mr Iolo Aneurin Williams and Miss H. Ursula Williams, 1953–4’ (cyfrol anghyhoedd­edig yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, 1978), 2–3.

LlGC 21290E [= Iolo Aneurin Williams 4]: Llywelyn Siôn, 16/17g., gw. ib. 3–4.

LlGC 21291E [= Iolo Aneurin Williams 5]: yr un llaw â rhan gynnar CM 5, sef Ifan Tudur Owen, mae’n debyg, c. 1600, gw. ib. 4–9.

LlGC 21582E: llaw anh., canol yr 17g., gw. ‘List of MSS. NLW 20001–21700’ (cyfrol anghyhoeddedig, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth); Dafydd Ifans, ‘Llawysgrif Barddoniaeth Teulu Mostyn Talacre’, CLlGC xx (1977–8), 207–8.

LlGC 21700D [= Heythrop]: llaw anh., 1625–50, gw. Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Adroddiad Blynyddol 1981–2 (Aberystwyth, 1982), 60–1.

LlGC Mân Adnau 57B [= Abertawe 3]: llaw anh., c. 1758–67, gw. Dafydd Ifans, `Schedule of … Minor Deposits’ (cyfrol anghyhoeddedig, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, 1975), 5.

LlGC Mân Adnau 1206B [= Tanybwlch]: llawiau anh., c. 1700, gw. ‘Schedule of the Contents of a Manuscript Volume of Welsh Poetry known as the Tanybwlch Manuscript’ (cyfrol anghyhoeddedig, Llyfrgell Genedlaeth­ol Cymru, 1932), 1–42.

 

Llawysgrifau yng nghasgliad Peniarth yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

Pen 5 [= Llyfr Gwyn Rhydderch]: llaw anh., cyn 1400, gw. RWM i, 306–16; MWM 255.

Pen 48: llaw anh., ail hanner y 15g., gw. RWM i, 382; MWM 93–5.

Pen 49: John Davies, Mallwyd, 16/17g., gw. RWM i, 382–9; Daniel Huws, ‘John Davies and his Manuscripts’, yn Ceri Davies (gol.), Dr John Davies of Mallwyd (Cardiff, 2004), 90–93.

Pen 51: Gwilym Tew, fl. c. 1460–80, gw. RWM i, 399–402; A. E. Jones, ‘Gwilym Tew: Astudiaeth destunol a chymharol o’i lawysgrif, Peniarth 51, ynghyd ag ymdriniaeth â’i farddoniaeth’ (Ph.D. Cymru, 1981), 94–5 et passim.

Pen 52: llaw anh., ail hanner y 15g., gw. RWM i, 402–3; Owen Thomas, ‘Trwy Lygaid Peniarth 52’, yn Owen Thomas (gol.), Llenyddiaeth mewn Theori (Caerdydd, 2006), 73–112.

Pen 54: ?Gwilym Tew, c. 1480 (tt. 24–99); Huw Cae Llwyd (tt. 315–17), diwedd y 15g., gw. RWM i, 409–19, MWM 63, 95–6.

Pen 55: llaw anh., c. 1500, gw. RWM i, 421–5; MWM 63.

Pen 57, i: llaw anh., c. 1440, gw. RWM i, 428–32; MWM 93.

Pen 57, ii: llaw anh., diwedd y 15g., gw. RWM i, 428–32.

Pen 61: llaw anh., ail hanner yr 16g., gw. RWM i, 440–2.

Pen 64: Simwnt Fychan, ar ôl 1577, gw. RWM i, 448–54.

Pen 66: llaw anh., diwedd yr 16g., gw. ib. 456–60.

Pen 67: Hywel Dafi, ar ôl 1483, gw. RWM i, 460–5; MWM 63.

Pen 72: llaw anh., 16/17g., gw. ib. 477–86.

Pen 76: llaw anh., canol yr 16g., gw. ib. 503–8.

Pen 78: llaw anh., c. 1580, gw. RWM i, 518–21.

Pen 81: llaw anh., chwarter olaf yr 16g., gw. ib. 527–31.

Pen 82: Huw Arwystl, c. 1540–80, gw. ib. 531–9.

Pen 84: llaw anh., ail hanner yr 16g., gw. ib. 543–8.

Pen 91: llaw anh., c. 1641, gw. ib. 566–9.

Pen 93: llawiau anh., 1582–1628, gw. ib. 572–8.

Pen 97: llawiau anh., c. 1605, gw. ib. 603–9.

Pen 99: William Salesbury, ?1560au, gw. ib. 613–24.

Pen 104: llaw anh., 1624–51, gw. ib. 644–54.

Pen 108: llaw anh., c. 1625–40, gw. RWM i, 652–4.

Pen 110: llaw anh., ail hanner yr 16g., gw. ib. 659–64.

Pen 111: John Jones, Gellilyfdy, c. 1610, gw. ib. 664–71.

Pen 114: John Jones, Gellilyfdy, c. 1620–40, gw. ib. 689–95.

Pen 121: Richard ap John o Ysgorlegan, ar ôl 1611, gw. ib. 740–7.

Pen 122: Evan Evans ‘Ieuan Fardd’, canol y 18g., gw. ib. 748–50.

Pen 124: llaw anh., ar ôl 1713, gw. RWM i, 754–68.

Pen 137: llawiau anh., ail hanner yr 16g., gw. RWM i, 861–7.

Pen 159: Richard ap John o Ysgorlegan, 1578–85, gw. RWM i, 946.

Pen 182: Syr Huw Pennant, rhwng 1509 a 1513, gw. ib. 1004–7; MWM 99.

Pen 184: llaw anh., hanner cyntaf yr 17g., gw. RWM i, 1009–11.

Pen 189: Huw Cae Llwyd, diwedd y 15g., gw. ib., 1015–16; MWM 63.

Pen 195: David Ellis, Gwanas, cyn 1727, gw. ib. 1023–5.

Pen 196: llawiau anh., 17/18g., gw. RWM i, 1025–6.

Pen 197: David Ellis (1736–95) ac eraill, ail hanner y 18g., gw. ib. 1026.

Pen 198: llaw anh., c. 1693–1701, gw. ib. 1026.

Pen 239: llawiau anh., 17/18g., gw. RWM i, 1063–6.

Pen 240: William Wynn o Langynhafal, rhwng 1755 a 1760, gw. RWM i, 1066–7.

Pen 245: llawiau anh., c. 1716, gw. ib. 1068.

Pen 312: John Jones, Gellilyfdy, c. 1610–40, gw. ib. 1114–18.

Pen 326: llaw anh., 17g., gw. ib. 1124–6.

Pen 327: Richard Phylip, 17g. (tt. 89–90) a llawiau anh. o’r 18g., dalennau rhydd, gw. ib. 1124–6.

 

Llawysgrif yng nghasgliad Coleg Balliol, Rhydychen

Rhydychen, Coleg Balliol 353 [copi ffotostat yn LlGC 9048E]: Syr Siôn Prys o Aberhonddu, c. 1540–50, gw. GP cx–cxi; HMNLW iii, 106; E.D. Jones, ‘Llyfr Amrywiaeth Syr Siôn Prys’, Brycheiniog viii (1962), 97–104; R.A.B. Mynors, Catalogue of the Manuscripts of Balliol College Oxford (Oxford, 1963), 349–51.

 

Llawysgrifau yng nghasgliad Wynnstay yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

Wy 1: Thomas Wiliems, c. 1570–90, gw. ‘Schedule of the Wynnstay Manu­scripts and Documents’ (cyfrol anghyhoeddedig, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth,  1934–40), 1–2.

Wy 2: Wiliam Bodwrda a chynorthwyydd, canol yr 17g., gw. ib. 2; R. Geraint Gruffydd, ‘Llawysgrifau Wiliam Bodwrda o Aberdaron (a briodolwyd i John Price o Fellteyrn)’, CLlGC viii (1953–4), 349–50; Dafydd Ifans, ‘Bywyd a Gwaith Wiliam Bodwrda (1593–1660) o Aberdaron’ (M.A. Cymru [Aberystwyth], 1974), 624–47.

Wy 6: Owen Gruffydd, 1678–1709, gw. ‘Schedule of the Wynnstay Manu­scripts and Documents’ (cyfrol anghyhoeddedig, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth,  1934–40), 4.