Dafydd ap Gwilym logo

Hafan

Thematic Divisions

Number

Title

 

 

Religious

 

1

Ir Grog o Gaer

2

Englynion yr Anima Christi

3

Y Drindod

4

Lluniau Crist ar Apostolion

 

 

Praise

 

5

Moliant Llywelyn ap Gwilym

6

Marwnad Llywelyn ap Gwilym

7

Moliant Ieuan Llwyd ab Ieuan Fwyaf

8

Moliant Hywel, Deon Bangor

9

Marwnad Angharad

10

Marwnad Rhydderch ab ieuan Llwyd

11

Awdl i Ifor Hael

12

Englynion i Ifor Hael

13

Cywydd Mawl i Ifor Hael

14

Basaleg

15

Diolch am Fenig

16

Ymadael ag Ifor Hael

17

Marwnad Ifor a Nest

18

Niwbwrch

 

 

Poets

 

19

Anrhegion Dafydd, Madog ac Iorwerth

20

Marwnad Madog Benfras

21

Marwnad Gruffudd ab Adda

22

Marwnad Gruffudd Gryg

23

Cywydd Ymryson Cyntaf Gruffudd Gryg

24

Cywydd Ymryson Cyntaf Dafydd ap Gwilym

25

Ail Gywydd Ymryson Gruffudd

26

Ail Gywydd Ymryson Dafydd

27

Trydydd Cywydd Ymryson Gruffudd

28

Trydydd Cywydd Ymryson Dafydd

29

Pedwerydd Cywydd Ymryson Gruffudd

30

Pedwerydd Cywydd Ymryson Dafydd

31

Dychan i Rys Meigen

 

 

The Seasons and Woodland

 

32

Mis Mai

33

Mis Mai a Mis Tachwedd

34

Yr Haf

35

Mawl ir Haf

36

Cyngor y Bioden

37

Y Deildy

38

Merch, Aderyn a Bedwen

39

Offeren y Llwyn

40

Y Llwyn Celyn

41

Lladrata Haf

 

 

Helpers

 

42

Yr Annerch

43

Cyrchu Lleian

44

Yr Ehedydd

45

Yr Wylan

46

Yr Iwrch

47

Y Gwynt

48

Galw ar Ddwynwen

49

Y Ceiliog Bronfraith

50

Y Seren

51

Y Don ar Afon Dyfi

52

Ymddiddan r Cyffylog

 

 

Hinderances

 

53

Y Cyffylog

54

Y Rhew

55

Caru yn y Gaeaf

56

Y Fiaren

57

Y Niwl

58

Y Lleuad

59

Y Pwll Mawn

60

Y Llwynog

61

Y Dylluan

62

Y Rhugl Groen

63

Ei Gysgod

64

Y Cloc

65

Y Ffenestr

 

 

Escapades

 

66

Y Mwdwl Gwair

67

Y Cwt Gwyddau

68

Tri Phorthor Eiddig

69

Y Wawr

70

Lladrata Merch

71

Y Cleddyf

72

Merch yn Edliw ei Lyfrdra

73

Trafferth mewn Tafarn

74

Sarhau ei Was

 

 

Love

 

75

Serch fel Ysgyfarnog

76

Anwadalrwydd

77

Y Mab Maeth

78

Serch Dirgel

79

Y Breuddwyd

80

Y Ffŵl ai Gysgod

81

Saethur Ferch

82

Cystudd Cariad

83

Cusan

84

Englynion y Cusan

85

Y Gal

 

 

Dyddgu

 

86

Dyddgu

87

Caru Merch Fonheddig

88

Gwahodd Dyddgu

89

Dagrau Serch

90

Achau Hiraeth

91

Y Gainc

92

Dyddgu a Morfudd

 

 

Morfudd

 

93

Breichiau Morfudd

94

Yr Euryches

95

Chwarae Cnau im Llaw

96

Taith i Garu

97

Gofyn Cymod

98

Dan y Bargod

99

Talu Dyled

100

Nodwyddau Serch

101

Yr Uchenaid

102

Y Galon

103

Cystudd y Bardd

104

Canun Iach

105

Llw Morfudd

106

Gwawd Morfudd

107

Siom

108

Rhag Hyderu ar y Byd

109

Hwsmonaeth Cariad

110

Ddoe

111

Morfudd fel yr Haul

112

Trech a Gais nag a Geidw

113

Yr Het Fedw

114

Gwallt Morfudd

115

Llychwino Pryd y Ferch

116

I Ddymuno Lladd y Gŵr Eiddig

117

Amau ar Gam

118

Y Cariad a Wrthodwyd

119

Edifeirwch

 

 

Other Girls

 

120

Dewis un o Bedair

121

Angof

122

Caer Rhag Cenfigen

123

Rhagoriaeth y Bardd ar Arall

124

Campau Merch

125

Y Bardd yn Onest

126

Cyfeddach

127

Gwayw Serch

128

Erfyn am ei Fywyd

129

Pererindod Merch

130

Merch Ragorol

131

Yr Adarwr

132

Y Drych

133

Y Serch Lladrad

134

Garlant o Blu Paun

135

Telynores Twyll

136

Merch o Is Aeron

137

Merched Llanbadarn

138

Merch yn Ymbincio

139

Gwahanu

140

Y Llw

141

Llw Gau

142

Bargeinio

143

Merch Gyndyn

144

Merch Fileinaidd

145

Esgeulusor Bardd

146

Disgwyl yn Ofer

 

 

The Friars

 

147

Cyngor gan Frawd Bregethwr

148

Y Bardd ar Brawd Llwyd

149

Rhybudd y Brawd Du

150

Morfudd yn Hen

 

 

Transience

 

151

Yr Adfail

 

 

Poems of Uncertain Authorship

 

152

Awdl i Iesu Grist

153

Credo

154

Yr Eos ar Frn

155

Yr Eos

156

Penwisg Merch

157

Y Fun o Eithinfynydd

158

Y Garreg Ateb

159

Mawl ir Ceiliog Bronfraith

160

Y Brithyll

161

Y Sr

162

Y Ceiliog Du

163

Y Frn

164

Y Gog

165

Y Draenllwyn

166

Yn y Winllan

167

I Fam Ifor Hael

168

Ffyddlondeb

169

I Forfudd

170 Ceirwn Cydio

171

Englynion Bardd i'w Wallt

 

 

 

 

Developed and Maintained by Digital Humanities at Swansea University | Hawlfraint - Prifysgol Abertawe / Copyright - Swansea University | Rhestr Cerddi / Poem List