Dafydd ap Gwilym logo

Hafan

Tabl Teitlau'r Cerddi

Teitl

Rhif

 

 

Achau Hiraeth

90

Ail Gywydd Ymryson Dafydd

26

Ail Gywydd Ymryson Gruffudd

25

Amau ar Gam

117

Angof

121

Anrhegion Dafydd, Madog ac Iorwerth

19

Anwadalrwydd

76

Awdl i Iesu Grist

152

Awdl i Ifor Hael

11

Bargeinio

142

Basaleg

14

Breichiau Morfudd

93

Caer Rhag Cenfigen

122

Campau Merch

124

Canuín Iach

104

Caru Merch Fonheddig

87

Caru yn y Gaeaf

55

Ceirwín Cydio

170

Chwarae Cnau iím Llaw

95

Credo

153

Cusan

83

Cyfeddach

126

Cyngor gan Frawd Bregethwr

147

Cyngor y Bioden

36

Cyrchu Lleian

43

Cystudd Cariad

82

Cystudd y Bardd

103

Cywydd Mawl i Ifor Hael

13

Cywydd Ymryson Cyntaf Dafydd ap Gwilym

24

Cywydd Ymryson Cyntaf Gruffudd Gryg

23

Dagrau Serch

89

Dan y Bargod

98

Ddoe

110

Dewis un o Bedair

120

Diolch am Fenig

15

Disgwyl yn Ofer

146

Dychan i Rys Meigen

31

Dyddgu

86

Dyddgu a Morfudd

92

Edifeirwch

119

Ei Gysgod 63

Englynion Bardd i'w Wallt

171

Englynion i Ifor Hael

12

Englynion y Cusan

84

Englynion yr Anima Christi

2

Erfyn am ei Fywyd

128

Esgeulusoír Bardd

145

Ffyddlondeb

168

Galw ar Ddwynwen

48

Garlant o Blu Paun

134

Gofyn Cymod

97

Gwahanu

139

Gwahodd Dyddgu

88

Gwallt Morfudd

114

Gwawd Morfudd

106

Gwayw Serch

127

Hwsmonaeth Cariad

109

I Ddymuno Lladd y Gŵr Eiddig

116

I Fam Ifor Hael

167

I Forfudd

169

Iír Grog o Gaer

1

Lladrata Haf

41

Lladrata Merch

70

Lluniau Crist aír Apostolion

4

Llw Gau

141

Llw Morfudd

105

Llychwino Pryd y Ferch

115

Marwnad Angharad

9

Marwnad Gruffudd ab Adda

21

Marwnad Gruffudd Gryg

22

Marwnad Ifor a Nest

17

Marwnad Llywelyn ap Gwilym

6

Marwnad Madog Benfras

20

Marwnad Rhydderch ab Ieuan Llwyd

10

Mawl iír Ceiliog Bronfraith

159

Mawl iír Haf

35

Merch Fileinaidd

144

Merch Gyndyn

143

Merch o Is Aeron

136

Merch Ragorol

130

Merch yn Edliw ei Lyfrdra

72

Merch yn Ymbincio

138

Merch, Aderyn a Bedwen

38

Merched Llanbadarn

137

Mis Mai

32

Mis Mai a Mis Tachwedd

33

Moliant Hywel, Deon Bangor

8

Moliant Ieuan Llwyd ab Ieuan Fwyaf

7

Moliant Llywelyn ap Gwilym

5

Morfudd fel yr Haul

111

Morfudd yn Hen

150

Niwbwrch

18

Nodwyddau Serch

100

Offeren y Llwyn

39

Pedwerydd Cywydd Ymryson Dafydd

30

Pedwerydd Cywydd Ymryson Gruffudd

29

Penwisg Merch

156

Pererindod Merch

129

Rhag Hyderu ar y Byd

108

Rhagoriaeth y Bardd ar Arall

123

Rhybudd y Brawd Du

149

Saethuír Ferch

81

Sarhau ei Was

74

Serch Dirgel

78

Serch fel Ysgyfarnog

75

Siom

107

Taith i Garu

96

Talu Dyled

99

Telynores Twyll

135

Trafferth mewn Tafarn

73

Trech a Gais nag a Geidw

112

Tri Phorthor Eiddig

68

Trydydd Cywydd Ymryson Dafydd

28

Trydydd Cywydd Ymryson Gruffudd

27

Y Bardd aír Brawd Llwyd

148

Y Bardd yn Onest

125

Y Breuddwyd

79

Y Brithyll

160

Y Cariad a Wrthodwyd

118

Y Ceiliog Bronfraith

49

Y Ceiliog Du

162

Y Cleddyf

71

Y Cloc

64

Y Cwt Gwyddau

67

Y Cyffylog

53

Y Deildy

37

Y Don ar Afon Dyfi

51

Y Draenllwyn

165

Y Drindod

3

Y Drych

132

Y Dylluan

61

Y Ffenestr

65

Y Ffŵl aíi Gysgod

80

Y Fiaren

56

Y Fr‚n

163

Y Fun o Eithinfynydd

157

Y Gainc

91

Y Gal

85

Y Galon

102

Y Garreg Ateb

158

Y Gog

164

Y Gwynt

47

Y Lleuad

58

Y Llw

140

Y Llwyn Celyn

40

Y Llwynog

60

Y Mab Maeth

77

Y Mwdwl Gwair

66

Y Niwl

57

Y Pwll Mawn

59

Y Rhew

54

Y Rhugl Groen

62

Y SÍr

161

Y Serch Lladrad

133

Y Seren

50

Y Wawr

69

Ymadael ag Ifor Hael

16

Ymddiddan ‚ír Cyffylog

52

Yn y Winllan

166

Yr Adarwr

131

Yr Adfail

151

Yr Annerch

42

Yr Ehedydd

44

Yr Eos

155

 Yr Eos aír Fr‚n

154

Yr Euryches

94

Yr Haf

34

Yr Het Fedw

113

Yr Iwrch

46

Yr Uchenaid

101

Yr Wylan

45

 

 

Developed and Maintained by Digital Humanities at Swansea University | Hawlfraint - Prifysgol Abertawe / Copyright - Swansea University | Rhestr Cerddi / Poem List