Edited Text: 71 - Y Cleddyf

Print friendly version

Y Cleddyf

Rhyhir wyd a rhy gyflun,
Rho Duw, gledd, ar hyd y glun.
Ni ad dy lafn, hardd–drafn hy,
4Gywilydd i'w gywely.
Cadwaf i di i'm deau,
Cedwid Duw y ceidwad tau.
Mau gorodyn, mygr ydwyd,
8Meistr wyf a'm grymuster wyd.
Gŵr fy myd ni gar fy myw,
Gwrdd ei rwystr, gerddor ystryw,
Tawedog, enwog anwych,
12Tew ei ddrwg, mul wg mal ych.
Gweithiau y tau, amod da,
Ac weithiau y'm bygythia.
Tra'th feddwyf, angerddrwyf gwrdd,
16Er ei fygwth, arf agwrdd,
Oerfel uwch ben ei wely,
A phoeth fo dy feistr o ffy
Nac ar farch, dibarch dybiaw,
20Nac ar draed er y gŵr draw,
Oni'm pair rhag deuair dig
Cosb i'th ddydd, casbeth Eiddig.
Catgno i gilio gelyn,
24Cyrseus, cneifiwr dwyweus dyn,
Coethaf cledren adaf wyd;
Collaist rwd, callestr ydwyd.
Coelfain brain brwydr, treiglgrwydr trin,
28Cilied Deifr, caled deufin,
Cyfylfin cae ufelfellt,
Cadwaf dydy i'th dŷ dellt.
Cwysgar wyd rhag esgar ym,
32Cain loywgledd canoliglym.

   Llym arf grym, llyma f'aur gred,
Lle y'th roddaf llaw a thrwydded:
Rhag bod yng nghastell celli
36Rhyw gud nos i'n rhagod ni,
Rhwysg mab o fuarth baban,
Rhed, y dur, fal rhod o dân.
Na chêl, ysgwyd Guhelyn,
40Ar fy llaw o daw y dyn.
Glew sidell, gloyw osodau,
Rhyfel wyd, y metel mau.
Hwn a'm ceidw rhag direidwyr,
44Ehuta' cledd, ŵyr Hawt–clŷr.
Ar herw byddaf ar hirwyl
Dan y gwŷdd, mi a'm dyn gŵyl.
Nid ansyberw ym herwa
48Os eirch dyn, nid o serch da.
Talm o'r tylwyth a'm diaur,
Tew fy ôl ger tŷ fy aur.
Ciliawdr nid wyf, wyf Ofydd,
52Calon serchog syberw fydd.