Testun Golygedig: 12 - Englynion i Ifor Hael

Fersiwn hwylus i'w argraffu

Englynion i Ifor Hael

O haelder, fy nêr, fy Nudd—a'm aergaer
      A'm eurgarw hael am fudd,
   Afarwy, gaethrwy gythrudd,
4    Ofer un wrth Ifor udd.

O ddewredd hoywgledd, hyglaer—ymadrodd,
      A medru treio aer,
   O fawrgyrch hylithr, f'eurgaer,
8    Ofer dau wrth Ifor daer.

O ddoethineb, neb nid nes ataw—Ffranc
      Nog o Ffrainc i Fanaw,
    I fwrw dadl swrth oddi wrthaw,
12    Ofer dri wrth Ifor draw.

O ufudd-dawd, ffawd a ffydd—a chiried,
      A charu ei brydydd,
   Ofer bedwar, hawddgar hydd,
16    Wrth Ifor, euriaith Ofydd.

O fonedd, trasedd, ŵr trasyth—a ffin,
      A ffyniant aml dilyth,
   O weilch, uchel wehelyth,
20    Ofer bump wrth Ifor byth.

O gryfder, fy ffêr, ffyrf dëyrn—eurdeg
      Yn dwyn eurdo hëyrn,
    Faedd cad i faeddu cedyrn,
24    Ofer chwech wrth Ifor chwyrn.

O degwch, brifflwch brafflyw—urddedig,
      Pendefig rhyfig rhyw,
   Ei fardd wyf, o ddwfn ystryw,
28     Ofer saith wrth Ifor syw.

O ddisymlrwydd swydd, gyfansoddwr—bardd,
       Enaid beirdd a'u clydwr,
   Afar brwydr i fwrw bradwr,
32    Ofer wyth wrth Ifor ŵr.

O gampau gorau a garaf—ar ŵr,
       Eryraidd y'i barnaf,
   O roddion aml a rhwyddaf,
36    Ofer naw wrth Ifor naf.

O wychder, fy nêr un arial—â Ffwg,
       Morgannwg mawr gynnal,
   Ofer dyn, fwriad anial,
40    Ofer deg wrth Ifor dal.