Dafydd ap Gwilym logo

Hafan

Cynnwys y Rhagymadrodd

Tîm y prosiect Y Bardd
Diolchiadau Y Cyd-destun llenyddol
Hawlfraint Crefft y cerddi
  Cyflwyniad i'r gynghanedd
Byrfoddau Y Cefndir Cerddorol
Llyfryddiaeth Egwyddorion y testunau golygedig
Rhaniad thematig y cerddi Awduraeth
Llinellau cyntaf Yr Apocryffa
Teitlau Traddodiad y llawysgrifau
Mynegair Confensiynau'r trawsysgrifiadau a'r stemâu
Rhestr o'r llawysgrifau Cyngerdd 4 Ebrill 2007
Cronfa ddata llawysgrifau a cherddi Llais Syr Thomas Parry yn darllen darn o 'Y Gwynt'

 

Developed and Maintained by Digital Humanities at Swansea University | Hawlfraint - Prifysgol Abertawe / Copyright - Swansea University | Rhestr Cerddi / Poem List